به گزارش پارس نیوز، همایون اسعدیان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
توضیح:حنانه بوستانی،جنگزده،پدر در بمباران شهید شده اما او بدون بهره برداری از این موقعیت در رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول شده ،مادر،مادر بزرگ،خواهر کوچک و برادرش در اردوگاه جنگزدگان زندگی میکنند .حنانه در ادامه پزشکی شریف خواهد شد و همه گونه خانواده اش را یاری میکند... ،حنانه با استفاده از اندک کمک هزینه تحصیلی از کمک به خانواده دریغ ندارد،داروهای مادر بزرگ و کتابهای درسی خواهر،حتی دارو برای افراد اردوگاه(همه این لحظات در سریال بوده)مادر، شریف مادر بزرگ ،شریف.برادر نا خلف و به دلیل بدهی به پسر عمو که آدم روبراهی نیست(و در بسیاری خانه ها و تمام اقوام فراوان یافت می شود)با او همراه است،پسر عمو میخواهد به زور با حنانه ازدواج کند...و اما اردوگاه...شادی چند نوجوان که با پیت حلبی مینوازند و خود را سرگرم میکنند،لحظات سال تحویل را دوباره ببینید و آواز تلخ جنوبی را بشنوید..ممنون میشم دوستان عزیز خوزستانی من را آگاه کنند که چه توهینی به آنها شده..خوب و بد همه جای سرزمینمان هست.... پی نوشت:همه اهالی اردوگاه از عزیزان آبادانی هستند که به تهران آمدند و ما را یاری کردند..