باید رعایت نکات بهداشتی را هنگام ماسک زدن انجام داد. ماسک زدن باید با شیوه درست انجام شود. ماسک زدن نادرست امکان انتقال بیماری را فراهم می کند.

اشتباهاتی که معمولا هنگام ماسک زدن در جامعه مشاهده میشود را ببینید.

منبع:رسالت نیوز

 
 

مطالب پیشنهادی از سراسر وب