متوسط هزینه خانوارها در ایران با افزایش تورم زیاد شده است. متوسط هزینه خانوارها در ایران با حداقل حقوق کارگری همخوانی ندارد. بسیاری از خانواده ها به دلیل بالا رفتن متوسط هزینه خانوارها در ایران دچار فقر شدند. دولت باید در اولویت برنامه های خود فکری به حال متوسط هزینه خانوارها در ایران کند.


به گزارش مشرق ، یکی از تبعات افزایش تورم، شکاف طبقاتی و افزایش هزینه خانوار است.

در سال‌های اخیر کاهش ارز پول ملی ناشی از بالا رفتن نرخ ارز، باعث افزایشی شدن قیمت کالا و خدمات مصرفی شد.

طبق نمودار سرعت گرفتن متوسط هزینه درآمد شهری و روستایی مشهود و به تبع آن شاهد افزایش متوسط درآمد هستیم.

پایان سال گذشته مرکز آمار متوسط درآمد شهری را ۷۴.۶ میلیون تومان و متوسط هزینه شهری را ۶۲.۱ میلیون تومان برآورد کرده است.

متوسط هزینه خانوارها در ایران/ بیشترین هزینه مردم چیست؟ +نمودار

آن طور که مشاهده می‌شود مسکن، سوخت و روشنایی بیشترین سهم را از خانوار شهری در کل هزینه دارد، پس از آن اقلام خوراکی و دخانی،‌حمل و نقل و بهداشت درمان بوده است.