نتایج جستجو :

  • دکتر محمدرضا کشاورزی رییس واحد الکترونیکی دانشگاه آزاداسلامی (۹ مهرماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل واحد الکترونیکی برگزار شد به تشریح خدمات؛ ویژگیها و امتیازات تحصیل در واحد الکترونیکی پرداخت و پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد.

  • نشست خبری دکتر کشاورزی با اصحاب رسانه:

    دکتر محمدرضا کشاورزی رییس واحد الکترونیکی دانشگاه آزاداسلامی صبح امروز (۹ مهرماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل واحد الکترونیکی برگزار شد به تشریح خدمات؛ ویژگیها و امتیازات تحصیل در واحد الکترونیکی پرداخت و پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد.