نتایج جستجو :

  • وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تا زمانی که امکان تحصیل در رشته مورد نظر هر داوطلب که شرایط پذیرش را دارد مقدور نباشد، کنکور باقی می‌ماند و حذف شدنی نیست.

  • وزیر علوم خبر داد:

    وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ۳۵ درصد تولیدات علمی ایران با مشارکت بین‌المللی است گفت: دانشگاه هایی که مشارکت علمی بین المللی آنها بیشتر است، در هفته پژوهش تقدیر می شوند. هفته فناوری هم قرار است پایه گذاری شود که براساس آن فناوران و نوآوران را ترغیب و تشویق خواهیم کرد.