نتایج جستجو :

  • پاکسازی خانه از انرژی منفی از اهمیت بسزایی برخوردار است. با 16 راهکار مطمعن تمام انرژی های بد و منفی را از محیط زندگی تان بیرون کنید.

  • گاهی مجموعه‌ای از حوادث تلخ باعث می‌شود به وجود انرژی های منفی در محل زندگیتان مشکوک شوید و مجبور شوید اقدام فوری برای از بین بردن آنها انجام دهید.

  • اشخاصی هستند که انسان باید در زندگی از آنان دوری کند تا شخصیت مسموم شان برای شخص مقابل تاثیر منفی نگذارد.