محمد مهدی فروردین،  نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با بیان اینکه تجربه رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشورهای جهان وجود داشته و ما نیز می‌توانیم به این مهم دست پیدا کنیم، اظهار کرد: تجارب به دست آمده نشان می‌دهد که رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی غیر ممکن نیست.

وی با بیان اینکه ما در دو بخش می‌توانیم به تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی دست پیدا کنیم، بیان کرد: نخست اینکه ما باید بهره‌وری دستگاه‌های داخلی را افزایش داده و از هدر رفت منابع به نفع موثری جلوگیری کنیم بنابراین این امر می‌تواند تاثیرات زیادی را بر جای گذاشته و مسیری برای رشد اقتصادی قلمداد شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین یکی از اشکال استفاده از امکانات و منابع کشور،تحقق مولدسازی دارایی‌های دولت است که در قوانین هم به آن اشاره شده است. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از منابع ما نه تنها مورد استفاده قرار نگرفته که باید گفت این منابع رها مانده اند. بنابراین اگر این منابع به منابع بهره‌ور تبدیل شوند حتماً می‌توانند در مسیر رشد اقتصادی موثر باشند.

وی ادامه داد: گام دوم؛ توجه به موضوع سرمایه‌گذاری است؛ به هر جهت ما نمی‌توانیم بدون توجه به فاکتورهای سرمایه‌گذاری به جلو پیش برویم. بنابراین اگر دو مولفه سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در کنار هم دیده شوند،این مسئله می‌تواند ما را به سمت رشد اقتصادی سوق دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به اعتقاد بنده رشد اقتصادی ۸ درصدی قابل دسترس بوده و این موضوع یک موضوع آرمانی نیست بلکه یک هدف تعریف شده است.

فروردین تاکید کرد: باید این دقت را داشته باشیم که برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی با سنجه‌ های قابل اندازه‌گیری پیش رویم لذا یکی از آن عوامل که به نظر بنده مربوط به مسائل داخلی بوده  و ارتباطی به کشورهای خارجی ندارد، منابعی است که در اختیار داریم،بنابراین ما اگر بتوانیم از این منابع به درستی استفاده کنیم،می‌توانیم امیدوار به تحقق رشد اقتصادی بالا باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از انرژی‌های ما به هدر می‌روند، تاکید کرد: استفاده و به روز سازی تجهیزات می‌تواند از هدر رفت منابع ما جلوگیری کند. بنابراین بنده معتقدم خیلی از این دست مسائل در زمینه رشد اقتصادی قابل دسترس بوده و باید به آن توجه جدی داشت باشیم.