رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پارس نیوز، درباره اقدامات دولت سیزدهم برای به پیش بردن سیستم مالیاتی به سمت عدالت گفت: کشورهای پیشرفته دنیا به این سمت رفته اند که درآمد لازم برای اداره امور خودشان را از محل درآمدهای مالیاتی تامین کنند.

وی با بیان اینکه در کشور ما این شرایط وجود نداشته و کشور با استفاده از درآمدهای نفتی اداره می شده است ، افزود: هر کسی که در کشور فعالیت اقتصادی دارد و از منابع کشور و زیر ساخت های کشور استفاده می کند و از آنها سود می برد و نسبت به بخش های دیگر هزینه کمتری می پردازد ، باید مالیات هم بپردازد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم گفت: کسی که درآمد کسب می کند باید مالیاتش را هم پرداخت کند. عمدتا کشورهای مختلف دنیا منابع درآمدی از محل منابع خدادای کشور را صرف توسعه، زیر ساخت و ....در کشورشان می کنند.

وی بیان کرد: مالیات باید به صورت عادلانه و  دقیق در کشور اخذ شود و جلوی فرارهای مالیاتی مشاغل خاص و پر درآمد که راه فرار مالیاتی را هم بلدند، گرفته شود تا این درآمدها به میزان پیش بینی شده تامین و صرف امور جاری کشور شود و این اتفاق در دولت شهید رئیسی به خوبی جلو رفت.

وی ادامه داد: شهید رئیسی در این مسیر گام های خوبی برداشت، در سال اول دولت ها عمدتا درگیر سروسامان دادن و انتخاب وزرا و ..... هستند و در دو سالی که اقدامات اجرایی در دولت انجام شد، اصلاح سیستم مالیاتی به خوبی انجام شد.

سنگدوینی  با بیان اینکه در این اصلاحات در سیستم مالیات ستانی پایه های مالیاتی افزوده نشد بلکه بخش پنهان اقتصاد شناسایی شدند ، خاطرنشان کرد: این اصلاحات در سیستم مالیاتی و اخذ عادلانه مالیات ها توانست بودجه کشور را به خوبی تامین کند؛ اما باز هم این مسیر باید ادامه داشته باشد و در دولت بعدی شاهد تداوم این مسیر باشیم.

وی ادامه داد: ما در سیستم مالیاتی با فرارهای مالیاتی گسترده ای رو به رو بودیم و صورت های مالیاتی خود را به نحوی منتقل می کردند که مالیاتی متناسب با درآمدشان پرداخت نمی کردند ؛ ولی در دولت شهید رئیسی با هوشمندسازی نظام مالیاتی این رویکرد مالیات‌ستانی اصلاح و فرار مالیاتی کاهش یافت.

نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر بعد از هوشمند سازی سیستم مالیات ستانی به خیلی از مشاغلی که درآمد کمی دارند، معافیت مالیاتی داده شد. این اقدامات توانست در ایجاد توازن منابع بودجه ای کشور کمک زیادی کرد.

سنگدوینی با بیان اینکه هر چه قدر میزان تحقق درآمدهای مالیاتی بالاتر باشد از کسری بودجه هم جلوگیری می کند. شهید رئیسی هم تاکید داشتند که نباید برای جبران کسری بودجه از جیب مردم برداشت شود، به همین دلیل در این اصلاحات هیچ افزایشی در پایه های مالیاتی نداشتیم بلکه با مالیات ستانی عادلانه به تحقق کامل درآمدهای مالیاتی رسیدیم.