عبدالعلی رحیمی مظفری ، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پارس نیوز، درباره راه کار ملزم کردن پتروشیمی ها به پرداخت هزینه قبوض گاز خود گفت: شرایط تحریمی موجود در کشور اثرات سوئی را بر پتروشیمی ها داشته است. مثلا قیمت ارز و چند نرخی بود آن، باعث شده که شرایط برای آنها در نوسان باشد. پتروشیمی ها علی رغم امتیازهایی که دریافت می کنند به تعهدات خود هم عمل نمی کنند.

رحیمی مظفری در ادامه بیان کرد: پتروشیمی ها در کشور ما علی رغم اینکه خصوصی هستند گاز را با قیمت یارانه ای و بسیار پایین دریافت می کنند و باعث می شود که حاشیه سود زیادی برای آنها داشته باشد، ولی با این وجود در پرداخت هزینه قبوض گاز خود تعلل می کنند.

رحیمی مظفری با بیان اینکه باید تصمیمات را بگیریم و تکلیفمان را با پتروشیمی ها مشخص کنیم  افزود: باید مشخص شود که اگر پتروشیمی ها در فروش محصولات خود آزاد هستند چرا باید از شرایط ویژه و یارانه ای که از جیب مردم هزینه می شود تغذیه کنند.

این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به اینکه باید مشخص شود که این پتروشیمی ها بلاخره خصوصی هستند یا خیر ، ادامه داد: باید در پتروشیمی ها که مدعی خصوصی بودن هستند، شرایط رقابتی ایجاد شود. فلسفه خصوصی بودن این شرکت های عظیم پتروشیمی همین بوده است.

رحیمی مظفری گفت: پذیرفتنی نیست که پتروشیمی ها از تمام حمایت های دولتی برخوردار شوند و از سوی دیگر هم در زمان تعیین مدیریت، حقوق، دستمزد و عرضه محصولات اعلام کنند که خصوصی هستند و دولت نتواند در این مسائل ورود کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم بیان کرد: هزینه این قبوض گاز که پتروشیمی ها آن را با وجود یارانه ای بودن نمی پردازند و یا با تاخیر پرداخت می کنند در مسیر هدفمندی یارانه ها هزینه می شود و با این عدم پرداخت ها مجبور می شویم از منابع داخلی وزارت نفت برداشت و هزینه کنیم.

رحیمی مظفری گفت: از سوی دیگر مقرر بود این هزینه ها در حساب سرمایه گذاری نفت و گاز واریز شود ولی این به این تعهدات عمل نشده است و مشکلات عدیده ای برای ما ایجاد کرده است . جلوی توسعه گرفته می شود و مشکلات زیادی در زمینه انرژی برای کشور به وجود می آورد.

این نماینده مجلس یازدهم افزود: باید در این شیوه برخورد با پتروشیمی ها اصلاحاتی انجام شود ولی باید برای تصمیم گیری در این خصوص بحث های کارشناس انجام شود. با اعمال برخی شرایط و محدودیت ها می توانیم بر پتروشیمی ها فشار وارد کنیم تا بدهی قبوض انرژی مصرفی خود را پرداخت کنند.