اله وردی دهقانی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پارس نیوز، درباره لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و تاثیر این لایحه در افزایش معافیت های مالیاتی و بالتبع افزایش مشارکت مردم در جهش تولید گفت: لایحه اصلاح مالیات های مستقیم توسط دولت به مجلس ارائه شده است و در این لایحه به میزان زیادی تخفیف های مالیاتی به تولید کنندگان اعطا شده است.

وی در ادامه بیان کرد: برخی معتقدند اعطای این تخفیف های مالیاتی منجر به کاهش درآمد های دولت می شود اما در واقع اعطای این معافیت های مالیاتی، سرمایه گذاری در تولید محسوب می شود ؛ زیرا باعث می شود مبالغ بیشتری در اختیار تولید کننده باقی بماند و این مسئله باعث می شود که تولید کننده کار خود را توسعه داده و تولید آنها افزایش پیدا کند و در نتیجه جی دی پی کشور افزایش پیدا می کند.

دهقانی توضیح داد: معافیت مالیاتی به نوعی حمایت چند جانبه از تولید کننده است. هر چند که مردمی کردن اقتصاد و هموار کردن مسیر رشد تولید و رشد اقتصاد فقط تولید نیست، بلکه مسیرهای زیاد دیگری هم وجود دارد.

وی ادامه داد: خیلی از قوانین و آیین نامه و بخش نامه های قدیمی موجود در اقتصاد سنتی ما وجود دارد و به این راحتی ها اقتصاد ما از دست ای موانع ترمز گیرنده و فلج کننده نمی تواند رهایی پیدا کند.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: رهایی از اقتصاد سنتی و رفتن به سمت اقتصاد رو به رشد نیازمند یک بینش باز و منشوری است که توسط مجریان و دولت باید تهیه شود و حرف و اول و آخر را باید مردم و سرمایه گذار بزنند و کمک کنیم تا با کمک مردم و توان مردمی و سرمایه مردمی اقتصاد در گل نشسته کشور را نجات دهیم.

وی ادامه داد: لایحه اصلاح مالیات های مستقیم به مجلس ارائه شده و قطعا در صحن علنی مجلس دستخوش تغییراتی خواهد شد ولی باید این لایحه نهایی شود تا گام های موثر و مثبتی برای رشد تولید برداشته شود و به این وسیله جهش بزرگی در مزیت اقتصادی و صنعتی و تولیدی کشور رخ دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: البته محقق شدن این مسئله نیازمند ایجاد انقلابی در نگرش ها است و دولت باید اقتصاد را به مردم  مخصوصا شرکت های دانش بنیان،  های تک و فناور واگذار کند.