به گزارش پارس نیوز ، این طراحی تجربه ناوبری راحت تری را ارائه می کند. بسیاری از پنل های اطلاع رسانی با پنجره های کوچک تر جایگزین می شوند و این امر به کاربران اجازه می دهد تا هنگام بررسی جزییات، بخشی از نقشه را در پس زمینه ببیند به این ترتیب بستر مورد نیاز فراهم می شود.

گوشه های پنجره های اطلاعاتی گردتر هستند و بستن یا اشتراک گذاری اطلاعات با گزینه های قابل دسترس ساده تر می شود.

یکی دیگر از تغییرات مهم در این زمینه کنترل جهت ها است. اکنون حوزه های مبدا و مقصد روی نقشه شناور می شوند و همزمان گزینه های حمل ونقل مختلف به پایین نمایشگر منتقل شده اند. این امر به یک تجربه نقشه محور تبدیل شده است.

گوگل به طور رسمی زمان عرضه را اعلام نکرده اما گسترش بازه زمانی آزمایش حاکی از آن است که تغییرات به زودی ارائه می شوند.