جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز درباره وضعیت بازار خودرو و افزایش قیمت در بازار و کارخانه، اظهار داشت: از آنجا که عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناسب نیست و خودروسازان نمی‌توانند نیاز داخل را تامین کنند، نه تنها بازار این کالا در این مدت ساماندهی نشد ، بلکه در دوره‌ای که تقاضا افزایش پیدا کرد، بر التهاب آن نیز افزوده شد.

وی نقدینگی موجود را یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر نابسامانی بازار خودرو دانست و ادامه داد: دولت نتوانسته نقدینگی جامعه را مدیریت کند؛ بنابراین این منابع به سمت سوداگری در بازارهایی مانند خودو و ارز هدایت شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت باید برای هدایت نقدینگی به سمت تولید تدبیر ویژه‌ای بیاندیشد؛ در غیر این صورت سرمایه‌ها به جای اینکه برای اشتغالزایی و رونق تولید به کار گرفته شود؛ به سراغ دلالی در بازار خودرو، مسکن و ارز می‌رود.

حسینی کیا با انتقاد از تعلل دولت در واردات خودرو تصریح کرد: علیرغم تصویب قانون واردات خودرو، به دلیل کمبود ، ارز خودرو به تعداد مورد نیاز وارد نشد؛ این در حالی است که با واردات می‌توانستیم بسیاری از کمبودها را برطرف کنیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعللی که در واردات خودرو صورت گرفت، موجب جهش قیمتی در بازار شد، گفت: وزارت صمت باید بستر واردات خودرو را هرچه سریعتر فراهم و در این مسیر از ظرفیت ارز منشا خارجی استفاده کند.