علی اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طی سال‌های اخیر به قدری نرخ تورم افزایش داشته که رشد حقوق و دستمزد در برابر آن بسیار ناچیز است، اظهار داشت: رشد چند برابری تورم در جامعه به قدری سیر صعودی داشته که افزایش حقوق کارگران و کارمندان در برابر آن بسیار ناچیز است؛ به گونه‌ای که قدرت خرید کارگران و کارمندان کاهش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید برای جبران تورم و عدم افزایش حقوق کارگران اقداماتی داشته باشد، اظهار داشت: در شرایطی که تورم قابل کنترل نیست و رشد حقوق و دستمزد متناسب با تورم نبوده ؛ دولت باید با ارائه کالا و کالا برگ تا حدودی به کمک اقشار ضعیف جامعه بیاید تا قدرت خرید این گروه حفظ شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس تاکید کرد: قطعاً باید افزایش حقوق کارگران متناسب با متوسط تورم در جامعه باشد ؛ البته پیش بینی دولت در خصوص متوسط تورم در سال جاری40 درصد بوده که روند کاهشی خواهد داشت. به همین دلیل نمایندگان دولت در شورای عالی کار بحث را به این سمت و سو سوق دادند که باید ببینیم مبدا محاسبه تورم چیست، اما نمایندگان کارگران این استدلال را نپذیرفتند.

عنابستانی با بیان اینکه ترک جلسه توسط نمایندگان کارگری تاثیری در تصمیم نهایی تعیین حقوق و دستمزد کارگران نداشت، افزود: بدیهی است که تصمیم شورای عالی کار با رای اکثریت اتخاذ خواهد شد و دولت باید بپذیرد که نه تنها حقوق و سنوات کارگران متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده ، بلکه قدرت خرید آنان نیز پایین آمده است و بی‌تردید دولت باید اقدامات لازم را در این راستا انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق کارگران منجر به افزایش تورم نیست، اظهار داشت: در حال حاضر مسیر تورم روند نزولی دارد اما انتظار داریم که سرعت کاهش آن افزایش یابد. زمانی که صحبت از تورم ۴۰ درصدی در میان است قطعاً با فاجعه روبرو هستیم. باید در نظر بگیریم دولت تورم ۶۰ درصد را به ۴۰ درصد مبدل کرده است، اما متاسفانه در همین تورم ۴۰ درصدی قیمت کالاهای مصرفی مردم سیر صعودی دارد، البته شاید کنترل افزایش تورم برای مردم ملموس نباشد، اما آمارها و ارقام نشان از کاهش یا کنترل تورم توسط دولت دارد.