به گزارش پارس نیوز به نقل از دانشجو،  قیمت انواع میوه در میادین و بازار‌های میوه و تره بار به شرح ذیل است.

هرکیلوگرم ازگیل ۲۸ هزار تومان

هرکیلوگرم آناناس طلایی ۱۳۰ هزار تومان

هرکیلوگرم انار ۳۴ هزار تومان

هرکیلوگرم انار آبگیری ۱۷ هزار تومان

هرکیلوگرم به ۲۸ هزار تومان

هرکیلوگرم پاپایا (تولید داخل) ۷۰ هزار تومان

هرکیلوگرم پرتقال آبگیری ۱۳ هزار تومان

هرکیلوگرم پرتقال مجلسی رسمی شمال ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان

هرکیلوگرم پرتقال بیروتی شمال ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان

هرکیلوگرم پرتقال تامسون جنوب ۲۵ هزار تومان

هرکیلوگرم پرتقال تامسون شمال ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان

هرکیلوگرم پرتقال توسرخ ۲۳ هزار تومان

هرکیلوگرم توت فرنگی ۹۰ هزار تومان

هرکیلوگرم خرما خارک خوشه‌ای ۴۸ هزار تومان

هرکیلوگرم خیار کوتاه بذر اصفهان مینی و خاردار ۳۱ هزارتومان

هرکیلوگرم خیار گلخانه‌ای ۳۳ هزار تومان

هرکیلوگرم زنجبیل تازه ۱۶۰ هزار تومان

هرکیلوگرم سیب زرد لبنان ۳۱ هزار تومان

هر کیلوگرم سیب قرمز لبنان ۳۱ هزار تومان

هرکیلوگرم گریپ فروت ۱۸ هزار تومان

هرکیلوگرم کیوی ۴۸ هزار تومان

هرکیلوگرم انواع گلابی ۵۳ هزار تومان

هرکیلوگرم لیموشیرین ۳۶ هزار تومان

هرکیلوگرم لیموترش ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان

هر کیلوگرم موز هر عدد بالای ۱۳۰ گرم ۶۹ هزار تومان

هرکیلوگرم موز هر عدد زیر ۱۳۰ گرم ۶۴ هزار تومان

هرکیلوگرم نارگیل ۶۰ هزار تومان

هرکیلوگرم نارنگی کینو ۳۳ هزار تومان

هرکیلوگرم نارنگی بندری و خفر ۳۸ هزار توملن

هر کیلوگرم هندوانه بالای ۴ کیلوگرم ۹۸۰۰ تومان

هرکیلوگرم هندوانه زیر ۴ کیلوگرم ۶۸۰۰ تومان