فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به فرار مالیاتی برخی از اصناف پردرآمد و مشاغل خاص و ضرورت بهره گیری از سامانه های هوشمند در مالیات ستانی از این بخش ها گفت: ما باید شرایط را برای اخذ مالیات از افرادی که فرار مالیاتی و به اصطلاح اقتصاد زیر زمینی دارند، مهیا کرده و در این راستا اقدامات خودمان را عملیاتی کنیم.

وی با بیان اینکه نباید مرتبا بر دوش مودیان خوش حساب و ضعیف در صنوف فشار وارد شود، بیان کرد: باید برای این بخش از مودیان سیاست های تشویقی را لحاظ کنیم.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس تصریح کرد: انچه که مهم است این هست که باید تدابیری را در پیش بگیریم که به واسطه ان تدابیر به سمت برخورد با افرادی که فرار مالیاتی دارند، برویم.

بشیری با بیان اینکه عموم فعالان اقتصادی باید مالیات خود را پرداخت کنند، بیان کرد: هر شغل و هر نوع صنفی نباید از پرداخت مالیات استنکاف کنند.

وی بیان کرد: همچنین مسئولین و دستگاه های متولی در این بخش باید شرایطی را ایجاد کنند که تمام گردش مالی افراد و اصناف شفاف شود.لذا وقتی این گردش مالی شفاف شد جلوی بسیاری از مسائل گرفته خواهد شد.

بشیری با بیان اینکه مالیات حق جامعه بوده و باید از افراد به اندازه درآمد شان مالیات اخذ شود، بیان کرد: همه اصناف اعم از اصناف پردرآمد و کم درآمد باید درصدد پرداخت مالیات خود باشند. به واقع صنوف پردرآمد در برخی از  مقاطع در زمینه پرداخت مالیات خود سوء استفاده کرده و به نوعی به مردم و جامعه خیانت کرده اند که باید با نظارت صحیح جلوی فرار مالیاتی آنها گرفته شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: صنوفی که درآمد بیشتری دارند، باید مالیات بیشتری را پرداخت کنند. به واقع  ما پیش از واریز حقوق کارگر و کارمند اقدام به اخذ مالیات از این قشرها کرده و پس از آن حقوق انها را واریز می کنیم. لذا باید در زمینه اخذ مالیات از اصناف پردرآمد و سایر صنوف نیز دقت عمل صورت گیرد.