سید کریم حسینی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو پارس نیوز، با اشاره به اقدامات موثر اقتصادی مجلس در تقویت معیشت مردم، گفت: مجلس یازدهم تلاش کرد تا در مباحث معیشتی و اقتصادی به دولت کمک کند.

وی با بیان اینکه مجلس با تدابیر خود در زمینه برداشتن موانع تولید تلاش کرد، ادامه داد: برداشتن موانع تولید محور اصلی رونق اقتصادی است و مجلس در این بخش تلاش کرد تا قوانین مناسبی به تصویب برسد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اقدامات مجلس در زمینه تقویت اشتغالزایی در کشور بیان کرد: امروز بدترین امارها در زمینه بیکاری جوانان است ، لذا امیدواریم بتوانیم گام های برداشته شده در مجلس یازدهم در مجلس دوازدهم تکمیل شود.

حسینی بیان کرد: از محورهای اصلی نمایندگان در بخش تقنین و نظارت کمک به قوه مجریه در زمینه اشتغال جوانان است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در پی اقدامات زیر بنایی مجلس، حتما شاهد تحولات و رونق اقتصادی در کشور خواهیم بود، گفت: مجلس طرح ها و لوایح کارآمدی را به تصویب رساند تا اقتصاد رونق گرفته و موانع مزاحم از پیش روی تولید برداشته شود. یکی از این قوانین مهم اصلاح نظام بانکی است که حتما تاثیرات آن در آینده نزدیک بیش از پیش در امورات مردم و فرآیندهای اقتصادی دیده خواهد شد.