حجم ویدیو: ۵.۷۳M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۰۴
  • شهرام محسنی دفرازی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی: بحث شرکت سایپا و خودرو ساینا حل شده است و کسانی که ثبت نام کرده بودند و معوق بود تا پایان سال خودرو خودشان را تحویل خواهند گرفت.

  • اما کسانی که خودرو ساینا دوگانه سوز ثبت نام کرده اند قدری با تاخیر در فصل بهار خودرو خودشان را تحویل خواهند گرفت به این دلیل که شرکت سازنده در دو قطعه مشکل تامین دارند.

  • این خودرو ها که در فصل بهار به مشتریان عرضه می شوند شامل تغییرات قیمت سال آینده نخواهند شد و براساس قیمت امسال سال آینده تحویل خواهند گرفت.