سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پارس نیوز، با اشاره به اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت: از اینکه برای کارمندان عزیز کشور و خدمت‌گذار مردم مشوق ایجاد می‌کنیم خیلی خوشحال هستیم، اما اصل ما بر این است که این ظرفیت باید عادلانه به جامعه اعم از جوامع کارگری، کشاورزان، دامداران و رانندگان تسری پیدا کند.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر امروز درباره موضوع تعطیلی پایان هفته برای کارمندان صحبت می‌کنیم، برای کارگران، کشاورزان و دامداران که هیچ تعطیلی ندارند و با اقتصاد و معیشت بسیار ضعیفی مواجهند، چگونه می‌خواهیم جبران کنیم؟ باید مشوق‌هایی را که برای کارمندان تخصیص می‌یابد، تسری بدهیم.

اسحاقی همچنین با بیان اینکه سه شنبه‌های نظارتی مجلس کاری ماندگار است، با تاکید بر لزوم تامین و تکمیل زیرساخت‌های مسکن ملی عنوان کرد: اگر امروز اولویت مجلس نظارت است، مردم بیش از پیش از قوانین مجلس بهره‌مند می‌شوند.

وی ادامه داد: یکی از کارهای بزرگی که در سایه همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده، افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز و کاهش ساعت کار هفتگی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت می‌باشد. در تمام کشورهای پیشرفته ساعت کار در هفته ۴۰ ساعت است و جنبش‌های عظیم کار و کارگری در سراسر دنیا به دنبال کاهش ساعت کار هستند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی از اقدامات خوب مجلس یازدهم موضوع مسکن ملی بود که اراده دولت سیزدهم باعث شد که این اتفاق مبارک برای مردم محقق شود ؛ اما امروز شاهدیم یکسری ناهماهنگی ها باعث شده که مردم نتوانند آنطور که باید از این قانون بهره‌مند شوند.