به گزارش پارس نیوز به نقل از دانشجو، پدرام پاک آیین گفت: توزیع داروی وارفارین در حال حاضر وضعیتی پایدار دارد؛ به طوری که ۸ میلیون عدد وارفارین طی سه هفته اخیر در داروخانه‌ها توزیع شده و تا پایان سال ده میلیون عدد دیگر از این دارو توزیع خواهد شد.

وی با اعلام خبری خوش در حوزه دارو عنوان کرد: به زودی اولین محصول تولید داخل وارفارین که حدود ۱۰ میلیون عدد است، وارد بازار می‌شود.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این که تعداد قابل توجهی محموله‌های وارداتی از دارو‌های غیر تولید داخل برای توزیع در پایان سال وارد کشور می‌شود، گفت: تعداد ۵ میلیون سولفاسالازین تولید شده و در حال توزیع است.