به گزارش پارس نیوز به نقل از مهر، سجاد اسماعیلی افزود: از شنبه داروخانه‌ها با ثبت شناسه رهگیری شیرخشک در سامانه تی تک می‌توانند شیرخشک رژیمی را بدون تغییر قیمت به مصرف کننده در سقف معین عرضه کنند.

این در حالی است که از اواخر آبان، ارز ترجیحی شیرخشک به بیمه‌ها منتقل شد و به شیرخشک یارانه تعلق گرفت، اما شیرخشک رژیمی مشمول یارانه نشده بود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو، با تاکید بر وضعیت پایدار تولید شیرخشک در کشور گفت: هم اکنون به صورت میانگین ماهانه بین ۶ تا ۷.۵ میلیون قوطی شیرخشک در کشور تولید می‌شود و در صورت کمبود احتمالی و نیاز به تولید بیشتر، کارخانه‌ها برای تولید بیشتر شیرخشک شیفت بندی می‌شوند.

اسماعیلی افزود: میزان مصرف شیرخشک هر کودک ماهانه ۴ الی ۷ قوطی برآورد شده است، اما برای تأمین رفاه خانواده‌ها ۱۰ قوطی شیرخشک به قیمت یارانه‌ای تعیین شد که طی ماه خانواده‌ها می‌توانند آن را با نرخ یارانه‌ای دریافت کنند. در عین حال تعرفه شیرخشک بیش از ۱۰ قوطی با قیمت غیر یارانه‌ای محاسبه می‌شود و آن هم تا سقف ۲۰ قوطی امکان‌پذیر است.