به گزارش پارس نیوز به نقل از ایسنا، حدود ۴ سال از زمان پاندمی کروناویروس در ایران می‌گذرد و این بیماری، همچون سایر کشورها همچنان درصدی از ابتلاهای بیماری‌های تنفسی را به خود اختصاص می‌دهد. اگرچه آمار ابتلا به این بیماری فراز و فرودهای فراوانی دارد و در این میان جوامع مختلف نیز به زندگی عادی خود بازگشته‌اند؛ اما ویروس تاج‌دار کرونا همچنان برای بقا تلاش دارد و جهش‌های فراوانی از آن تاکنون شناسایی و ثبت شده است.

اگرچه سویه‌های جدید این بیماری مسری‌تر هستند، اما علائم کمتری دارند و شدت بیماری نسبت به سویه‌های اولیه کمتر است.  همچنین به اذعان مسوولان وزارت بهداشت موارد بروز این بیماری در کشورمان پایین است و کمتر از دو درصد سرماخوردگی‌ها را تشکیل می‌دهد.

سویه JN.۱، که از جدیدترین‌ سویه‌های این بیماری به حساب می‌آید، در کشورهای اروپایی شایع شده و به نظر می‌رسد که نسبت به سویه‌های قبلی بسیار واگیردارتر است و به اذعان رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، اکنون بیش از ۶۰ درصد موارد بروز این بیماری را تشکیل می‌دهد.

بنابر اظهار متخصصان، اگرچه JN.۱ سویه‌ای است که گسترش سریعی دارد، در عین حال انتظار می‌رود افرادی که در ماه‌های اخیر به این سویه مبتلا شده‌اند، بار دیگر و به این زودی به این بیماری مبتلا نشوند.

آخرین وضعیت کرونا در ایران

بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، تعداد موارد بستری مثبت جدید در طی هفته ۲۰۵ پاندمی،   ۱۵۲ نفر و تعداد مرگ ۱۰ نفر است که نسبت به هفته قبل (هفته ۲۰۴ پاندمی) به ترتیب بدون تغییر و ۲۰ درصد افزایش یافته است.  

تعداد موارد سرپایی مثبت جدید نیز در طی این هفته ۴۵ نفر گزارش شده که نسبت به هفته قبل ۴.۴ درصد افزایش دارد.  

میزان بستری موارد مثبت به ازای یکصد هزار نفر در کل کشور ۰.۱۸ است که این میزان در هفته قبل نیز ۰.۱۸ گزارش شده است.

همچنین میزان مرگ موارد مثبت به ازای یک میلیون نفر در کل کشور ۰.۱۲ است که این میزان در هفته قبل ۰.۰۹ بوده است.

هفته ۲۰۵ پاندمی کرونا در ایران + نمودار تعداد موارد مثبت سرپایی در استان‌های کشور در هفته ۲۰۵ منتهی به ۰۲ بهمن ماه ۱۴۰۲
هفته ۲۰۵ پاندمی کرونا در ایران + نمودار میزان بستری در صدهزار نفر در استان‌های کشور در هفته ۲۰۵ منتهی به ۰۲ بهمن ۱۴۰۲
هفته ۲۰۵ پاندمی کرونا در ایران + نمودار میزان مرگ در یک میلیون نفر در استان‌های کشور در هفته ۲۰۵ منتهی به ۰۲ بهمن ماه ۱۴۰۲
هفته ۲۰۵ پاندمی کرونا در ایران + نمودار  تعداد موارد بستری و مرگ قطعی کووید ۱۹ از ابتدای پاندمی هفته اول اسفند ۱۳۹۸ منتهی به هفته اول بهمن ماه ۱۴۰۲ در کل کشور 
هفته ۲۰۵ پاندمی کرونا در ایران + نمودار تعداد موارد بستری و مرگ قطعی کووید ۱۹ از هفته اول بهمن ماه ۱۴۰۰ تا هفته اول بهمن ماه ۱۴۰۲ در کل کشور
هفته ۲۰۵ پاندمی کرونا در ایران + نمودار تعداد موارد بستری  و مرگ قطعی کووید۱۹ از هفته اول مهر ماه ۱۴۰۱ تا هفته اول بهمن ماه ۱۴۰۲ در کل کشور 
هفته ۲۰۵ پاندمی کرونا در ایران + نمودار موارد مثبت سرپایی  پی‌سی‌آر و کیت تشخیص سریع دانشگاهی هفته ۲۰۵ (منتهی به ۰۲ بهمن ماه)