ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با پارس نیوز، از تصویب مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر اختصاص ۱۷۰ همت از محل دیون دولت به سازمان‌ تأمین اجتماعی برای متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق برنامه بودجه مجلس خبر داد و گفت: در نشست کمیسیون تلفیق برنامه بودجه مجلس، مصوبه‌ای که کمیسیون اجتماعی در مورد منابع تامین متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 170 همت پیش‌بینی کرده بود، مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی ۴ میلیون مستمری‌بگیر دارد که شامل حداقل‌بگیران و حداکثر بگیران هستند ، گفت: با توجه به تأمین 170 همت پیشنهادی کمیسیون اجتماعی مجلس از محل اوراق یا استفاده از میادین نفتی و گازی و دیونی که دولت به سازمان تامین اجتماعی دارد، منابع آن تامین خواهد شد و می‌توان 40 درصد افزایش حقوق موضوع ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه برای سال اول و 30 درصد افزایش حقوق برای سال‌های دوم و سوم این برنامه را اجرایی کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه با این مصوبه، گام اول برای اجرای افزایش 40 درصدی حقوق و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هموار خواهد شد؛ توضیح داد: در لایحه بودجه سال 1403 تأمین ۷۰ همت برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از سایر منابع دولت پیش‌بینی شده بود؛ اما برای بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ که جامعه آماری قابل توجهی هم دارد، هیچ منبعی دیده نشده بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان داشت: برای اولین بار بنده به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس این 170 همت و منابع تامین آن را پیشنهاد دادم که خوشبختانه از طرف همکاران بنده در این کمیسیون مورد استقبال قرار گرفت و تصویب شد. حالا با تصویب آن در کمیسیون تلفیق برنامه بودجه، گام بزرگ‌تری در جهت اجرایی شدن این مصوبه برداشته شد.