یحیی ابراهیمی ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به مهاجرت پزشکان و پرستاران، اظهار داشت: یکی از چالش های مهم امروز کشور که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را هم به شدت را درگیر کرده، افزایش مهاجرت پزشکان و پرستاران ایرانی به سایر کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات و عمان است.

وی با بیان اینکه آمار و ارقام درستی از مهاجرت پزشکان و پرستان وجود ندارد، افزود: میزان خروج پزشکان بعد از کرونا و محدودیت‌های سفر دو برابر شده و این عدد حدود ۶ تا ۱۰ هزار پزشک در حوزه های مختلف عمومی، متخصص و جدیدا فوق تخصص متغیر بوده است. این عدم قطعیت آماری به‌دلیل عدم انتشار آن از سوی نهادهای رسمی همچون سازمان نظام پزشکی کشور است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: علیرغم این اتفاقات ناخوشایند در کشور، هم اکنون در حال از دست دادن و مهاجرت بخش بزرگی از نیروهای خود در حوزه کلان پزشکی و پیراپزشکی هستیم و این موضوع شامل اساتید، پزشکان و پرستاران و سایر حوزه های زیر مجموعه پزشکی نیز می شود.

ابراهیمی عدم پرداخت فوق العاده ویژه، اختلاف پرداختی دستمزد در مناطق برخوردار نسبت به مناطق محروم کشور، اختلاف پرداخت بیمارستان های دولتی نسبت به بخش خصوصی، وضع مالیات بر درآمد پزشکان و کم توجهی به کادر درمانی که در زمان انتشار ویروس کرونا خط مقدم جبهه سلامت کشور بودند را، از دلایل مهم خروج کادر درمان برشمرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان داشت: دو فاکتور مهم نیروی انسانی آموزش دیده و استفاده از ظرفیت های نخبگان در تولید ثروت برای کشور بسیار مهم است و اقدامات دولت به ویژه وزارت بهداشت و درمان در جذب و نگهداری سرمایه نخبگانی کشور قابل قبول نیست . اگر ایران خالی از نخبگان به ویژه پزشکان و پرستاران شود بدون شک در آینده نزدیک دچار آسیب های بسیار بزرگی خواهیم شد. به همین دلیل خروج حتی یک نفر از اعضای جامعه پزشکی برای ما خسران است زیرا به آنها به شدت نیازمند هستیم و نیروهای ما بسیار کیفی هستند.