مجتبی یوسفی ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با پارس نیوز، با اشاره به راهکارهای تحقق بودجه بدون نفتگفت: قطعا منابع پایدار بودجه باید از منابع حاصل از فروش نفت فاصله بگیرد.

وی با بیان اینکه ما باید به سمت درآمدهای پایدار بدون اتکا به نفت حرکت کنیم، اظهار کرد: یکی از این موارد، شفافیت در وصول مالیات هاست. ما باید به جای ممیزی در این بخش به سراغ سامانه ها حرکت کنیم و این مسئله نباید به قیمت افزایش مالیاتی بر دهک های پائین تمام شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تغییرات در افزایش رشد مالیاتی در بودجه بیان کرد: به واقع کارمندان  و بازنشستگان به دلیل مشکلات جاری در طبقات ضعیف جامعه قرار گرفته‌اند و نباید از آنها مالیات گرفته شود.

یوسفی ادامه داد: ما باید در راستای تامین منابع پایدار از محل مالیات‌ها به سراغ جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از افرادی که در بازارهایی نظیر سکه ، خودرو و ارز فعالیت کرده و به نوعی سوداگری می کنند، حرکت کنیم؛ نه فردی که یک واحد مسکونی بیشتر ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع حاصل از فروش نفت باید به سمت مسائل توسعه ای و سایرمنابع پایدار بودجه ای به سمت امور جاری سوق داده شود،گفت: برای شکل گیری منابع پایدار از طریق مالیات‌ها در بودجه، باید به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و اصلاح معافیت ها حرکت کنیم و خط قرمز ما در این بخش فشار مالیاتی بر اقشار ضعیف است.