سید کریم حسینی ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، اظهار داشت: مجلس این اقدام را در جهتی پیش برد که افرادی که در دو سال پایانی خدمتشان هستند، دغدغه‌ای برای بازنشستگی و محاسبه مستمری و حقوق بعد از بازنشستگی نداشته باشند. در این راستا مبنای احتساب حقوق بازنشستگان که به پیشنهاد دولت میانگین حقوق 5 سال پایانی خدمت بود، رد شد و پیشنهاد دو سال که اساس محاسبه قبلی بود، باقی ماند.

وی با بیان اینکه دولت برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی هم در لایحه برنامه هفتم و هم در لایحه بودجه 1402 بحث افزایش سن بازنشستگی را پیشنهاد داده بود، اضافه کرد: در پیشنهاد دولت افزایش سن بازنشستگی برای همه افراد یکسان بود؛ اما مجلس برای اینکه به مردم فشار کمتری وارد شود، پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی را به صورت پلکانی ارائه کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد:  افزایش سنوات خدمت برای افراد مشمول اضافه سن بازنشستگی، به تدریج و پلکانی و بدون اینکه دغدغه و نگرانی داشته باشند، صورت خواهد گرفت.

حسینی با تأکید بر اینکه درخواست افزایش سن بازنشستگی تقریبا همیشه جزو مطالبات دولت ها بوده است، عنوان کرد: در مجلس سعی شد همین مطالبه را با   محاسبه سال‌های بازنشستگی به صورت تدریجی و پلکانی پاسخ دهیم؛ به طوری که برای افراد با 28 سال خدمت، هیچگونه افزایش سن بازنشستگی نداریم و به همین ترتیب سن بازنشستگی برای افراد با 25 سال، 20 سال و 10 سال خدمت به تدریج در سال‌های اجرای برنامه هفتم یک الی 5 ماه اضافه پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: افراد مشمول افزایش سن بازنشستگی در خصوص محاسبه حقوق بازنشستگی هیچگونه تفاوتی با دیگر بازنشستگان ندارند و دو سال پایانی خدمتشان مرجع محاسبه حقوق بازنشتگی آن‌ها است.