شهریار حیدری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به دستاوردهای دفاعی، گفت: نیروی دریایی یکی از نیروهای راهبردی نظامی محسوب می شود زیرا تامین امنیت آب های سرزمینی کشورمان دارای اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب نیز در این راستا رهنمودهای زیادی داشتند و بر ضرورت ارتقاء این عرصه تاکید کرده اند، تصریح کرد: بر این اساس مشاهده می شود که نیروی دریایی ایران در آبهای آزاد و اقیانوس ها حضور داشته و عملیات ها و ماموریت های متعددی را اجرایی می کند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طراحی و ساخت ناوشکن ها، قایق‌های تندرو، ناوچه‌های موشک‌انداز و غیره بیانگر رویکرد جهادی و توسعه توانمندی های نیروی دریایی کشورمان است که برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری است.

حیدری با تاکید بر اینکه افزایش و الحاق ناوشکن های جدید به ناوگان نیروی دریایی سبب تثبیت قدرت نظامی و دفاعی کشورمان می شود، افزود: در واقع این موضوع فرصت های بیشماری را در اختیار بخش های مختلف کشورمان قرار می دهد، زیرا بهره مندی از توان دفاعی مشروع می تواند جلوی زورگویی مستکبران را بگیرد.

وی تاکید کرد: نباید فراموش کرد دستاوردهای نظامی و دفاعی ایران در عرصه های مختلف از جمله دریایی در زمانی حاصل شده که تحریم های شدید غربی ها علیه کشورمان اجرایی شده است؛ بنابراین اکنون همه تولیدات و تجهیزات ساخته شده متکی بر دانش بومی است.