به گزارش پارس نیوز به نقل از صدا و سیما ، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران گفت: برخی خودرویی که یکی دو سال از زمان ساخت آن‌ها می‌گذرد و مشمول معافیت از معاینه فنی هستند، نقض در سامانه ترمز و آلایندگی دارند.

شادی مالکی افزود: اگر پنج درصد نقص در ترمز را تسری بدهید به یک میلیون خودرویی که مشمول معاینه فنی نیستند، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار خودرو ممکن است وجود داشته باشد که نقص در ترمز یا آلایندگی داشته باشند و این خودرو‌ها در حال تردد هستند.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران گفت:یکی از مواردی که پیشنهاد ستاد معاینه فنی تهران بود و لایحه‌ای نیز تهیه شده، بازنگری در قانون مدت زمان معافیت خودرو‌ها از معاینه فنی است.