حسین رجایی، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، در انتقاد از تاثیر منفی مدارس سما زیرمجموعه دانشگاه آزاد اسلامی بر هنرستان‌های دولتی اظهار داشت: به هر حال سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک مرکز آموزشی اقتصادی و درآمد و هزینه‌ای در سطح کشور هنرستان‌های سما را راه‌اندازی کرده است.

وی ادامه داد: اصل این کار خوب است و یک باری را از دوش آموزش و پرورش برمی‌دارد، اما نکته این است که دانشگاه‌های دولتی اعم از ملی، پیام نور و علمی و کاربردی چنین اجازه‌ای را ندارند که بتوانند مراکز آموزشی غیرانتفاعی تاسیس کنند و با جذب مشتری هم کار آموزش و هم کار ناظر بر درآمدزایی برای مجموعه خود انجام دهند.

نماینده مردم لنجان در مجلس تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی براساس رسالت اولیه‌ای که دارد مدارس سما را راه‌اندازی کرد، چرا که به عنوان بزرگترین مجموعه آموزشی غیردولتی کشور براساس قانون و آیین‌نامه داخلی خود مجوز دارد این مجموعه‌ها را در شهرستان‌های سراسر کشور ایجاد کند. 

رجایی تاکید کرد: وقتی این مدارس فنی ایجاد شد و جایگاه خود را هم پیدا کرد ،بسیاری از هنرستان‌های دولتی در شهرستان‌ها دچار آسیب شدند؛ چرا که بسیاری از دبیران و مربیان این مراکز به دلیل اینکه توانایی مالی دانشگاه آزاد اسلامی بیشتر بود جذب هنرستان‌های سما شدند و این وضعیت، هنرستان‌های‌ دولتی کشور را تحت شعاع قرار داد. به این دلیل که هنرستان‌های دولتی به علت نداشتن امکانات کافی و کارگاه‌های مجهز آموزشی، ضعیف‌ترین مدارس هستند بنابراین مجموعه‌ سما به دلیل استفاده از امکانات دانشگاه آزاد اسلامی توانست جذابیت ایجاد کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دانشگاه آزاد اسلامی در شرایط کنونی یکه تاز عرصه هنرستان‌های غیردولتی در کشور است و به عبارتی توانسته است درآمدهای خیلی خوبی هم از این حوزه به دست آورد اما باعث تضعیف هنرستان‌های دولتی شده است.