مسلم صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ناکارآمدی بانک‌ها، اظهار داشت: مردم در زمینه دریافت وام‌های خرد چه وام‌های تکلیفی خرد و چه وام‌های عادی دغدغه فراوانی دارند.

وی افزود: بعضاً بانک‌ها با فشار وام‌های تکلیفی خرد را پرداخت می‌کنند، اما متاسفانه سیستم بانکی ارائه وام‌های خرد عادی را ۶ ماه است که به اصطلاح قفل کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولین بانکی ناترازی در سیستم بانکی را دلیل این مسئله عنوان می‌کنند، گفت: مسئولین بانکی تاکید دارند که ورودی و خروجی تسهیلات با هم همخوانی ندارند با این حال تا یک جایی می‌توان به سیستم بانکی حق داد. اما اگر سیستم بانکی به موقع اقدام به اهلیت سنجی می‌کرد و وام‌های خرد را به موقع وصول کرده بود، دیگر شاهد مشکلات فعلی نبودیم.

صالحی تاکید کرد: در حال حاضر وزیر اقتصاد دستوری داده است تا وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون با یک ضامن ارائه شو، اما متاسفانه بانک‌ها بعضا سه ضامن از افراد طلب می‌کنند و اصلاً کاری به دستورالعمل‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ندارند و هر بانک به صورت سلیقه ای در این بخش اقدام می کند.

وی با بیان اینکه در شرایط نامناسب اقتصادی باید با ارائه وام به مردم به آنها کمک کرد، ادامه داد: وام‌های خرد حداقل می‌تواند در رفع مشکلات مردم و در شرایط فعلیشان موثر باشد ، بنابراین ارائه وام‌های خرد عادی باید به جریان بیافتد و متأسفانه ۶ ماه است که از ارائه این وام‌ها جلوگیری می‌شود.

صالحی تصریح کرد: بانک‌ها تاکید دارند که مشتریان باید در زمان ارائه وام بانکی گردش حساب داشته باشند که باید گفت اگر افراد برای دریافت وام ۵۰ میلیونی گردش حساب لازم را داشتند ، دیگر به سراغ وام نمی‌رفتند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی  گفت: بسیاری از مشکلات در کسب و کارهای خرد در گرو پرداخت وام‌های خرد است که متاسفانه و تا به امروز جلوی آن بسته شده است و کمیسیون اقتصادی حتماً این مسئله را به جد پیگیری خواهد کرد.