به گزارش پارس نیوز به نقل از مهر، بر اساس دهک بندی صورت گرفته، گروه‌های جمعیتی کشور در ۱۰ دهک تقسیم بندی می‌شوند که دهک‌های اول تا پنجم، از سطح درآمدی پایین‌تری نسبت به دهک‌های ۶ تا ۱۰ جامعه برخوردارند.

یکی از بخش‌های هزینه بر در خانوارهای کم درآمد و آسیب پذیر جامعه، هزینه‌های درمان است که باعث می‌شود برخی بیماران با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، از ادامه درمان صرف نظر کنند.

از همین رو، دولت سیزدهم تصمیم گرفت در راستای حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه، خدمات درمانی را برای سه دهک اول جامعه رایگان اعلام کند.

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت گفت: در دولت سیزدهم پیش از این ۵ دهک نخست جامعه تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفته بودند و از این پس علاوه بر بیمه رایگان، با تصویب دولت همه خدمات بستری و سرپایی سه دهک اول جامعه در مراکز درمانی و بیمارستان‌های دولتی رایگان خواهد بود.

وی افزود: ۱۰۰ درصد حق بیمه افراد ۳ دهک اول درآمدی، از سوی دولت پرداخت می‌شود.

وزیر بهداشت، تعیین افراد مشمول دهک‌های درآمدی یک تا سه را با وزارت رفاه و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان دانست.

عین اللهی همچنین به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور دستور داد سامانه‌های الکترونیک بیمارستانی و سرپایی را هر چه سریع‌تر برای اجرای دستورالعمل وزارت بهداشت در این خصوص آماده و هماهنگ کنند.

بر اساس تقسیم بندی دهک‌های اول تا دهم جامعه، جمعیتی در حدود ۲۵ میلیون نفر در سه دهک اول قرار می‌گیرند که با این مصوبه هیأت دولت، تمامی خدمات درمانی آنها اعم از سرپایی و بستری، در بخش دولتی کاملاً رایگان شد.