به گزارش پارس نیوز ، دراین تصویر اولین کنکور سراسری ورود به دانشگاه‌ها در سال ۴۸ برگزار شد که مشاهده می کنید.
 
اولین کنکور سراسری ورود به دانشگاه‌ها در سال ۴۸ + عکس

۱۵ مرداد ۱۳۴۸ اولین کنکور سراسری ورود به دانشگاه‌ها از سوی وزارت علوم ایران برگزار شد. تا قبل از آن هر دانشگاه آزمون و ‌ضوابط خود را برای پذیرش دانشجو ‌داشت.