به گزارش پارس نیوز ، محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تمهیداتی که باید برای تسهیل حضور زائران در راهپیمایی اربعین حسینی اندیشیده شود، بیان کرد: بر اساس گزارش ارائه شده از برخی بخش ها زمینه خوبی برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی ایجاد شده است. از طرف دیگر باید هماهنگی بین دستگاهی قوی برای خدمات رسانی به زائران شکل بگیرد. مسئولیت کار در برخی از حوزه ها باید کاملا به صورت شفاف مشخص شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی در ادامه اظهار کرد: کمیسیون امور داخلی کشور، جلسه ای را با متولیان امر تشکیل داده و مصوباتی نیز داشته ایم تا دستگاه ها و متولیان امر پیگیری های جدی داشته باشند و بر اساس گزارش ارائه شده، در برابر گیت هایی که جمهوری اسلامی برای عبور زائران پیش بینی کرده، متقابلا کشور عراق نیز گیت هایی را در نظر گرفته تا عبور زائران از مرز تسهیل شود.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از طرف دیگر در بحث اسکان زائران نیز، فضاهای سرپوشیده به منظور استراحت زائران ایجاد شده است.  منتظر هستیم تا اقدامات عملی انجام شده نیز سریعا به کمیسیون اعلام شود.