جعفر قادری ، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، در رابطه با اشاره به دعوت از رییس جمهور برای شرکت در نشست بریکس، اظهار داشت: امروزه همه کارشناسان اقتصادی و سیاسی اعتقاد دارند کشورها برای توسعه و تامین امنیت اقتصادی خود باید به سمت همکاری های مشترک راهبردی قدم بردارند از این رو تشکیل ائتلاف های مختلف در این راستا محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه امروزه ائتلاف های اقتصادی مانند بریکس، شانگهای، اوراسیا و غیره وجود دارند که در اقتصاد جهانی تاثیر جدی و پررنگی دارند، اظهار کرد: در واقع کشورهای عضو این مجموعه های بین المللی تلاش کرده اند با همکاری های مشترک سیاسی، امنیتی و غیره در حوزه اقتصادی نیز منافع مشترک ایجاد کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: بنابراین می توان اذعان کرد عضویت جمهوری اسلامی ایران در بریکس می تواند مکمل خوبی برای توسعه بازرگانی کشورمان بشمار آید و این مهم سبب ارزآوری خواهد شد.

قادری با تاکید بر اینکه نباید فراموش کرد صرف عضویت در نهادهای بین المللی اقتصادی کافی نیست و در این راستا باید از دیپلماسی اقتصادی و همچنین کمیسیون های مشترک به خوبی استفاده شود، افزود: در واقع دستگاه های مختلف کشورمان باید برنامه ریزی هدفمند داشته باشند تا بتوانند از ظرفیت بازارهای کشورهای عضو این نهادها مانند بریکس که جمعیت زیادی از مردم دنیا را شامل می شوند، به خوبی بهره ببرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: نباید فراموش کرد که دیپلماسی پارلمانی نیز می تواند در این حوزه به وزارت امور خارجه کشورمان کمک کند لذا این آمادگی از سوی نمایندگان و گروه های دوستی پارلمانی مجلس شورای اسلامی وجود دارد.