محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز ، در واکنش به خواسته افزایش همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران، اظهار داشت: مسیر همکاری ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی مسیر یک طرفه بودY در حالی که انتظار می رود این مسیر دو طرفه باشد. آژانس باید جایگاه خود را مشخص کند و پاسخ دهد که گزارش ها و همکاری های جمهوری اسلامی ایران با آنها چه امتیازاتی برای ما دارد تا به حال همه نوع همکاری با آژانس داشته ایم ولی خروجی از این همکاریها ندیده ایم.

وی افزود: انتظار می رفت حداقل آژانس اقدامی در جهت رفع یا کاهش تحریم ها علیه ایران انجام دهد، یا گزارش های راستی آزمایی که آژانس از ایران تهیه کرده را برای سایر اعضا ارسال کند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همکاری های بیشتر جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی باعث افزایش فشار ها و تحریم علیه ایران شده است.

آصفری تصریح کرد: اگر قرار باشد مسیر همکاری ایران و آژانس یک طرفه باشد مطمئنا تصمیماتی دیگری خواهیم گرفت. رافائل گروسی به جای موضع گیری ها، پاسخ گو باشد گزارش هایی که از ایران تهیه کرده چه تاثیری بر رفع و کاهش تحریم ها داشته و برای احقاق حق هسته ای ایران چه اقداماتی داشته است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر آژانس بخواهد به روال خود ادامه دهند و نگاه امنیتی- سیاسی بر فعالیت هسته ای ما داشته باشد، ایران تصمیمات دیگری برای ادامه همکاری می گیرد چرا که آژانس وظیفه دارد فعالیت های ایران را در راستای نگاه فنی دنبال کند.