فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، با اشاره اظهارات اخیر دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اظهار داشت: در طول چند سال گذشته گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی مبین این واقعیت است که ایران در همه شرایط با ماموران آژانس همکاری داشته است. حتی در برخی موارد در گذشته بر اساس تشخیص بسیاری از صاحب نظران همکاری ایران و آژآنس خلاف منافع ملی بوده اما نظر بر این بود با آژانس همکاری لازم صورت گیرد.

وی افزود: موضع گیری اخیری که مسئول آژانس داشته تاکتیک سیاسی است چرا که رابطه ایران با آژانس بر اساس موضوعات فنی و حقوقی است، ایران در این حوزه به نسبت آژانس و برخی کشورها دست برتر را داشته است.

 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مسئول آژانس بین المللی انرژی اتمی تصور نکند که با موضع گیری اخیر می تواند بر روند مذاکرات اثر بگذارد، این نوع رفتارها جز سرد کردن ایران برای انجام مذاکره نتیجه نخواهد داشت.

مالکی تصریح کرد: ایران میز مذاکرات برجام را به دلیل برعهدی آمریکا به مفاد برجام ترک کرد، بنابراین تصور نشود با چنین موضع گیری هایی باعث می شوند ایران تصمیم جدیدی بگیرد. آن طرفی که باید به میز مذاکرات برگردد ایران نیست بلکه آمریکاست. از این رو این طور حرف زدن ها هیچ چیز را درست نخواهد کرد و انتظار این است که رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی واقعگرایانه به موضوعات نگاه کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: مطالب و انتظار افزایش همکاری ایران با آژانس محملی برای پذیرش حرف دبیرکل آژانس در مجامع بین المللی نخواهد بود.