محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارس نیوز، با اشاره به رد درخواست آمریکایی‌ها علیه اموال ایران از سوی مرجع قضایی فرانسه، اظهار داشت: انجام این رفتارها از سوی ایالات متحده بیانگر زیاده خواهی و حرکت بر خلاف عرف حقوقی بین المللی است؛ متاسفانه آمریکایی ها همواره سیاست ضدایرانی را مدنظر قرار داده و در این راستا تلاش می کنند دسیسه های خود را به دیگر کشورها نیز دیکته کنند.

وی افزود: بدون شک می توان اذعان کرد درخواست کاخ سفید از کشورهای ثالث برای اینکه دارایی های جمهوری اسلامی ایران در آن کشورها را بر اساس احکام صادره در ایالات متحده و بدون داشتن پشتوانه قانونی مصادره کنند و در اختیار آمریکا قرار دهند، راهزنی محسوب می شود

نماینده مردم اراک در مجلس در این زمینه، ادامه داد: اروپایی ها باید بدانند دیگر دوران قرون وسطا به اتمام رسیده که ایالات متحده بخواهد کشورهای قاره سبز را به عنوان شهرها و شهروندان آمریکا محسوب کند و سیاست هایشان را در این مناطق عملیاتی کنند.

وی افزود: در این میان باید یادآور شد اگر این موضوع مذکور از سوی کشوری ثالث اجرایی و اموال کشورمان مصادره شود، قطعا جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام متقابل انجام خواهد داد زیرا حقوق بین المللی تاکید بر اصل مصونیت قضایی دولت‌ها دارد و تحقق این امر به معنای نقض این قانون است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز باید با همکاری دستگاه قضائی مسائل مربوط به چنین اقدامات ضدایرانی را رصد و پیگیری کند تا شاهد تکرار آنها نباشیم؛ در واقع این موضوع باید از سوی مراجع قضائی بین المللی تحت بررسی قرار بگیرد تا تبدیل به رویه معمول نشود.

انتهای پیام/