به گزارش پارس نیوز به نقل از  اقتصاد100 مجید بهزادپور در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تغییر در صدور بیمه نامه شخص ثالث از 17 تیر‌ امسال، اظهار داشت: بر اساس یک تکلیف قانونی در قانون بودجه سال گذشته و امسال‌، مقرر شده بود که بیمه مرکزی در وصول عوارض‌ آزادراهی و بزرگراهی کمک کند.

وی گفت: سال گذشته مسیر نحوه دریافت عوارض آزادراهی طولانی و مقرر شد که شیوه نامه اجرایی نحوه اخذ عوارض آزادراهی تدوین شود، لذا دستورالعملی از سوی بیمه مرکزی صادر شد که هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث،‌ مفاصا حساب پرداخت عوارض آزادراهی و بزرگراهی را از متقاضیان طلب کنیم، بر این اساس قائم مقام بیمه مرکزی بخشنامه‌ای در این زمینه خطاب به شرکت‌های بیمه‌ای صادر کرد که صدور کد یکتای بیمه نامه در سامانه سنهاب بیمه به شرط مفاصا حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی شد. 

 

هزاد پور در مورد سایر جریمه‌های رانندگی متقاضیان بیمه،‌ گفت: بدهی جریمه‌های معمولی ربطی به بیمه ندارد،‌ فقط بدهی عوارض آزادراهی و بزرگراهی در صدور بیمه نامه شخص ثالث بررسی می‌شود.