به گزارش پارس نیوز به نقل از صداوسیما ، در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده آن با سامانه محچک، این شخص می‌تواند با واریز مبلغ کسری چک به رفع سوءاثر چک اقدام کند.

به گزارش بانک مرکزی، براساس بخشنامه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ این بانک، در صورت مسدود‌سازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده چک برگشتی از سامانه محچک، صادرکننده چک می‌تواند مابه‌التفاوت وجه چک را در حساب جاری خود واریز و با ارائه درخواست مسدودسازی کل مبلغ چک در حساب جاری، از چک خود رفع سوء‌اثر کند.

همچنین بانک عهده نیز مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌سال، در مدت سه روز، واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

بدین ترتیب در صورتی که یک برگه چک ۱۰۰ میلیون ریالی صادر شده و مبلغ ۹۰ میلیون ریال در حساب جاری صادرکننده موجود بوده و مسدود شده است، صادرکننده چک می‌تواند مبلغ ۱۰ میلیون ریال (کسری مبلغ چک) را به حساب جاری خود واریز و پس از ارائه درخواست مسدودی کل مبلغ چک از چک را رفع سوءاثر کند.

گفتنی است، با ابلاغ و اجرای این بخشنامه، رویه نادرست پیشین که صادرکننده چک برگشتی را ناگزیر به تامین کل مبلغ چک بدون لحاظ مبلغ مسدودشده در حساب جاری می‌کرد، اصلاح می‌شود.