جعفر قادری ، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز با اشاره به اینکه هنوز سهام شرکت‌هایی که بخشی از سهامشان متعلق به سهام عدالت است، آزادسازی نشده است، گفت:  بر اساس مصوبه هیات وزیران سازمان خصوصی‌سازی به عنوان عامل اجرایی دولت در این زمینه حق داشتن نماینده در شرکت‌های واگذار شده را ندارد مگر اینکه سهام آنها به صورت کامل آزادسازی شود و به صورت رسمی شرکت‌های تخصصی باشند.

وی با اشاره به ازاد نشدن برخی از سهام های سهام عدالت، ادامه داد: تا زمان آزادسازی سهام آنها، این شرکتها باید  توسط «دستگاهای مادرتخصصی» اداره شوند وگرنه این موضوع مشکل زا خواهد بود.

این نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید هر چه زودتر سهام ها ازادسازی شوند، افزود: شنیده ها از دخالت و گروکشی سازمان خصوصی‌سازی در انتصاب مدیران شرکت‌هایی حکایت دارد که هنوز روند خصوصی‌سازی آنها کامل نشده است‌؛ به ویژه اینکه شرکت‌های مذکور بیشتر حوزه صنایع و پتروشیمی فعالیت دارند.

قادری تصریح کرد: تلاش برای اعمال نفوذ و انتصابات غیرقانونی سازمان خصوصی‌سازی در شرکت‌های دارای سهام متعلق به سهام عدالت در حالی است که شکایت‌هایی نیز از سوی این شرکت‌ها مبنی بر سنگ‌اندازی سازمان خصوصی‌سازی و اعمال نظر و نفوذ حتی در روند امضای صورت جلسات این شرکت‌ها اعلام شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اغلب گزارش‌ها و نارضایتی‌ها از شرکت‌هایی است که در حوزه صنایع و معادن و پالایش فعالیت دارند و این مورد نه تنها برای صنایع ما مشکل افرین هستند بلکه نارضایتی ها را نیز افزایش می دهد، ادامه داد: دولت و دیگر دستگاه‌های ناظر باید این موضوع را پیگیری و با هرگونه تخلف و جریان‌سازی سیاسی و جناحی در امور خصوصی‌سازی برخورد کنند.