عرضه خودرو شاهین هفته آینده در بورس کالا

 

هفته آینده خودروی شاهین در بورس کالا عرضه خواهد شد.

‌به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه هفته آینده ۴۰۰۰ دستگاه شاهین سفید رنگ و ۵۰۰ دستگاه کارا دو کابین در بورس کالا عرضه خواهد شد.

عرضه خودرو شاهین هفته آینده در بورس کالا

قیمت پایه شاهین ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده درصد پیش پرداخت ۱۰۰ درصد خواهد بود، همچنین ۲۵۰۰ دستگاه کارا دوکابین نیز سه شنبه هفته آینده با قیمت پایه ۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال عرضه خواهد شد.