مهدی عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد جانمایی آرامستان جدید در تهران گفت: درباره آرامستان جدید در تهران، مطالعات مختلف از زوایای متفاوت صورت گرفته است و حتی پیشنهادی مطرح شده بود که به جای تمرکز بر روی یک آرامستان، چند محل مختلف تعیین شود.

وی افزود: تعیین محل آرامستان جدید پایتخت و ساز و کار آن، نیازمند مصوبه شورای شهر و بررسی دقیق در پارلمان محلی است اما تاکنون این موضوع در شورا مطرح نشده است و بر همین اساس به نظر می رسد، این موضوع در حد مطالعات تخصصی باقی مانده.

به گزارش ایسنا، چندی پیش تاجیک مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) از افتتاح اولین آرامستان جدید تهران تا ۶ ماه آینده خبر داده بود.