به گزارش اقتصادنیوز به نقل از برترین ها، یکی از کارکنان مرکز درمانی مذکور در شرح عکس زیر در توئیتر خود نوشت:

صبح زود آمده بودن برای شیمی درمانی همسرش، اکسیژن وصل کردیم براش نگرانش بود دستشو گرفته بود با هم خوابیدن. عشق وجود داره.

 

عاشقانه زوج ایرانی، عشق را از نو معنا کرد