به گزارش جام جم آنلاین، بر اساس تازه‌ترین به روز رسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱ به صفر و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۱۲ به ۷ شهر کاهش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۱۱ به ۱۸۰ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۲۲۴ به ۲۶۱ شهر رسید.

در حال حاضر، تنها ۷ شهر آشتیان، نائین، سیمرغ، بجنورد، فریدونشهر، مارگون و سیرجان، در وضعیت نارنجی قرار دارند.

عکس | رنگ قرمز از نقشه کرونایی کشور پاک شد | ۷ شهر در وضعیت نارنجی