به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نمازی گفت: طرح دارو رسان در راستای خدمات دهی ویژه به بیمه شدگان است، البته برای رساندن دارو به درب منزل بیماران باید استانداردها و پروتکل هایی در نظر گرفته می شد؛ چون در این باره باید به اعتماد بیمار نیز توجه کرد.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران، با اشاره به اینکه بهترین مسیر برای اجرای این طرح استفاده از ظرفیت ها و بسترهای یک مرکز دانشگاهی بود، افزود: در این باره با دانشگاه علوم پزشکی تهران و داروخانه ۱۳ آبان رایزنی و صحبت شد که خوشبختانه نظر مساعدی داشتند، لذا قرار شد که این طرح در گام اول با بیماران خاص آغاز شود.

وی تصریح کرد: ما در سطح استان تهران حدود ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر بیمار خاص داریم که حدود ۶ هزار و ۸۰۰ نفر از آنها بیمار مبتلا به ام اس هستند. بنابر این اجرای پایلوت این طرح در ابتدا از بیماران مبتلا به ام اس شروع شد.

نمازی با عنوان این مطلب که دیتای بیماران خاص در اختیار داروخانه ۱۳ آبان قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات متعدد پروتکل های لازم برای خدمت دهی بهتر به بیماران در نظر گرفته شد، گفت: در این رابطه با بیمار تماس گرفته شده و پس از اخذ نظر بیمار در صورت توافق و پس از هماهنگی های لازم دارو به درب منزل ارسال می شود.

وی افزود: خوشبختانه اجرای این طرح در هفته جاری آغاز شده است. البته در شرایط فعلی داروخانه ۱۳ آبان مشارکت داشته و امیدواریم در آینده بخش خصوصی یا داروخانه های دیگر نیز به اجرای طرح بپیوندند.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران، با بیان اینکه مشکلات و ایرادات در مسیر اجرای طرح مشخص خواهد شد، اظهار داشت: بدون تردید این طرح در جهت رفاه حال بیمه شدگان اجرا شده و مراجعه بیماران به داروخانه ها به شدت کاهش پیدا می کند.