به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آخرین وضعیت بازرسی از ۲۷ مهر تا ۴ آبان ۱۴۰۱ به این شرح است که از میان ۳ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، ۱۶۷ هزار و ۳۵۸ واحد مورد بازرسی قرار گرفت.

معرفی۳۱۲۳۹ واحد غیر بهداشتی به مراجع قضایی/۳۲۴واحد پلمپ شدند

از این میان ۳۱ هزار و ۲۳۹ مرکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی و واحدهای کارگاهی اخطار و به مراجع قضائی معرفی شدند.

همچنین ۳۲۴ واحد نیز طی یک هفته اعلام شده، پلمب شده است.

معرفی۳۱۲۳۹ واحد غیر بهداشتی به مراجع قضایی/۳۲۴واحد پلمپ شدند

 
کد خبر