بیشتر مامان‌ها معمولاً برای تمیز کردن اسباب‌بازی از مواد شوینده شیمیایی مثل مایع ظرف‌شویی و صابون استفاده می‌کنند اما ما به شما توصیه می‌کنیم که اسباب‌بازی فرزندتون رو با استفاده از مواد غیر‌شیمیایی تمیز کنید.

 

اسباب بازی
اسباب بازی
اسباب بازی
اسباب بازی
اسباب بازی
اسباب بازی
اسباب بازی
اسباب بازی