به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، فردا سه شنبه خورشید گرفتگی جزئی رخ می دهد. این گرفتگی در نیمه غربی آسیا، اغلب نقاط اروپا و شمال شرق آفریقا به صورت جزیی قابل مشاهده است.

در تهران، خورشیدگرفتگی در ساعت ١٣ و ۴١ دقیقه شروع می شود. در ساعت ۱۴و ۵۸دقیقه، گرفتگی به بیشترین مقدار خود میرسد و ماه ۵۵درصد از قرص خورشید را میپوشاند و گرفتگی در ساعت ۱۶ و ٩ دقیقه پایان می یابد.

جدول مشخصات خورشیدگرفتگی جزئی سه شنبه ٣ آبان ۱۴۰۱

جدول مشخصات خورشیدگرفتگی جزئی در آسمان فردا

جدول مشخصات خورشیدگرفتگی جزئی در آسمان فردا

زمان و حداکثر مقدار پوشیدگی در سایر نقاط ایران با تهران متفاوت است. این مقدار از حداکثر ۶۲درصد در شمال شرق کشور تا حداقل ٣٩ درصد در جنوب شرق کشور متغیر است.