به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرحله جدید طرح پیش فروش اقساطی خودرو شاهین شرکت سایپا  از ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1401/07/30 فعال خواهد شد.

نوع خودرو مبلغ پیش پرداخت مبلغ تسهیلات  شرایط باز پرداخت  نرخ تسهیلات  زمان تحویل
شاهین G 172 میلیون و 373 هزار و 500 تومان 

100 میلیون تومان

70 میلیون تومان

6 چک 4 ماهه 

3 چک 4 ماهه

21 درصد دی و بهمن 1401

انتهای پیام/