به گزارش خبرگزاری مهر، در دو هفته گذشته نقشه کرونایی کشور از رنگ قرمز پاک شده بود و فقط شهرهای نارنجی، زرد و آبی را داشتیم.

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، تعداد شهرهای نارنجی ۱۶، شهرهای زرد ۲۰۰ و تعداد شهرهای آبی نیز ۲۳۲ شهر، برآورد شده است.