سردار مهدی حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت پیشگیری از جرم و تأثیر آن بر کاهش هزینه‌ها گفت: هر سارقی که دستگیر می‌شود، هزینه‌های انتظامی، قضائی، دادرسی و نگهداری دارد.

وی افزود: میانگین هزینه‌های این ۴ مؤلفه حدوداً ماهیانه ۱۰ میلیون تومان است.

سخنگوی فراجا تصریح کرد: این هزینه‌ها در حالی رقم می‌خورد که با نصف و حتی یک سوم آن می‌توان پیشگیری از جرم را انجام داد.

سردار حاجیان با اشاره به هزینه‌های جانبی زندانیان گفت: علاوه بر هزینه‌های مذکور، هزینه‌های مربوط به عدم حضور فرد در خانواده به واسطه در زندان بودن را هم باید اضافه کرد.

وی در خصوص هزینه‌های انتظامی مربوط به زندانیان گفت: این هزینه‌ها مربوط به مأمورین گشت، بازجویی، مأموران انتقال و باز گرداندن زندانیان و غیره است.